Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Informatie op deze website
Tegelcentrum Doetinchem-Vorden besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Tegelcentrum Doetinchem-Vorden wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Tegelcentrum Doetinchem-Vorden behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Tegelcentrum Doetinchem-Vorden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Tegelcentrum Doetinchem-Vorden of door u aan Tegelcentrum Doetinchem-Vorden middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Tegelcentrum Doetinchem-Vorden aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tegelcentrum Doetinchem-Vorden behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Tegelcentrum Doetinchem-Vorden of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tegelcentrum Doetinchem-Vorden.

Virussen
Tegelcentrum Doetinchem-Vorden garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Contact

Tegelcentrum Doetinchem - Vorden
info@tegelcentrumdoetinchem.nl
0575 - 743018

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 – 17.00

Afwijkende openingstijden:
1e kerstdag gesloten
2e kerstdag gesloten

Wat u kunt verwachten

  • Advies
  • Service
  • Garantie
  • Kwaliteit